Výroba bazénov

  Vyrábame vysokokvalitné bazény z trvanlivého, stálofarebného a  mrazuvzdorného plastu hrúbky 5 mm, odolného voči UV žiareniu. Bazény vyrábame do rozmeru 3x6 m a hĺbky 150 cm, po obvode vystužené systémom výstuh a horného lemu. Horná hrana bazéna je prekrytá plastovou trubkou, ktorá slúži ako ochrana proti úrazu a zároveň ako vlnolam zvnútra bazénu. Bazén inštalujeme na vopred pripravenú betónovú dosku. Zo všetkými požiadavkami na stavebnú pripravenosť Vás oboznámi technik našej firmy. K bazénom dodávame kompletnú technológiu a príslušenstvo vrátane schodov, rebríkov, osvetlenia,ohrevu,filtračných zariadení,čerpadiel,vysávačov a chémie.


Portfólio výrobkov

Medzi štandardné výrobky patria nádoby pre vinárov, žumpy a bazény.Až 60% produkcie firmy je založenej na zakázkovej výrobe pre chemický, potravinársky a stavebný priemysel. Naše výrobky sú vyrábané z vysoko kvalitného materiálu PPB Daplén od firmy IMG Bohemia s.r.o. Hodonín, ktorý je trvanlivý, stálofarebný, mrazuvzdorný a v prípade výrobkov do exteriéru i stabilizovaný voči UV žiareniu.Samozrejmosťou je i jeho vysoká chemická odolnosť a tento materiál je schválený pre styk s potravinami.

Certifikáty


Pri kúpe nádrží vyrábaných našou spoločnosťou je samozrejmosťou vystavenie Vyhlásenia o zhode, osvedčenie o tesnosti podľa STN 79 0905 a certifikátu č.01202/110/1/2001 zo dňa 2.10.2001 vydaného autorizovanou osobou SKTC - 110 pri VÚSAPL,a.s. Nitra, ktorý nás oprávňuje na výrobu veľkoobjemových nádrží z polypropylénu vhodný pre styk s potravinami.


Ochrana osobných údajov
Telefón: 0903 710 211 Fax: 033 64 90 444
2021 Majaplast